รายการอาหาร
เมนูอาหาร
แกลเลอรี่
ติดต่อเรา

"แป๊ะ โภชนา" ผู้ให้บริการโต๊ะจีนมานานกว่า 20 ปี ทั้งในและนอก
สถานที่ ในงานมงคลต่างๆ อาทิเช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท
งานทำบุณขึ้นบ้านใหม่ และงานเฉลิมฉลองอีกมากมาย ตลอดจน
การบริการทางด้านอาหาร ซึ่งเราได้ ผ่านการตรวจประเมิณตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกอบการโต๊ะจีนนครปฐม ซึ่งรับรองโดย
"สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม" จึงเป็นเครื่องหมาย
ยืนยันถึงคุณภาพอาหาร ความสะอาด รวมไปถึงรสชาติของ
อาหารที่เป็น ที่ไว้วางใจมายาวนาน

ราคา/ชุด แกลเลอรี่ ติดต่อเรา